job
Irlande, DublinIrlande, Dublin

University Vacancies Ireland

Date de publication 05.07.2024

1 a postulé

Teaching Fellow (French), UCD Languages, Cultures & Ling, Temp

Applications are invited for a Fixed-term (up to 30 June 2026) post of a Teaching Fellow in French and Francophone Studies within UCD School of Languages, Cultures and Linguistics. Applications are invited for a temporary appointment as Teaching Fellow in French and Francophone Studies at UCD. Preference may be given to applicants with experience in teaching early modern French literature and history of ideas. Applicants must have completed a PhD in French and Francophone Studies, have fluent or near-fluent competence in French and must have experience of teaching French language and French film/culture/literature at university level. The post is within the multilingual, interdisciplinary School of Languages, Cultures and Linguistics and the candidate will also be involved in cross-School teaching. This is an (approx.) 22-month appointment covering Teaching duties whilst a member of staff is absent from their full Academic appointment. The successful candidate will take on duties in delivery, assessment and administration of high-quality language and content modules in the French and Francophone undergraduate programmes, and will undertake such SLCL teaching, including on the MA in Language and Image Studies, and such administration duties as assigned by the Head of School or her nominee. Fixed Salary: €43,000 per annum Closing date: 12:00 noon (local Irish time) on the 11th of July 2024. Applications must be submitted by the closing date and time specified. Any applications which are still in progress at the closing time of 12:00 noon (Local Irish Time) on the specified closing date will be cancelled automatically by the system. UCD are unable to accept late applications. UCD do not require assistance from Recruitment Agencies. Any CV's submitted by Recruitment Agencies will be returned. Note: Hours of work for academic staff are those as prescribed under Public Service Agreements. For further information please follow link below:https://www.ucd.ie/hr/t4media/Academic Contract.pdf Tugtar cuireadh d'iarratais ar a Sealadach 2 bhliain (go dtí an 30 Meitheamh 2026) post a Comhalta Teagaisc i Léann na Fraincise agus na Frainciseora laistigh de Scoil na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta UCD. Cuirtear fáilte roimh iarratais ar cheapachán sealadach mar Chomhalta Teagaisc i Léann na Fraincise agus na Frainciseora i UCD. Is féidir tosaíocht a thabhairt d'iarratasóirí a bhfuil taithí acu ar litríocht luath nua-aimseartha na Fraincise agus stair smaointe na Fraincise a mhúineadh. Ní mór d'iarratasóirí PhD a bheith déanta acu i Léann na Fraincise agus na Frainciseora, inniúlacht líofa nó neas-líofa a bheith acu sa Fhraincis agus ní mór taithí a bheith acu ar mhúineadh na Fraincise agus ar scannánaíocht/cultúr/litríocht na Fraince ag leibhéal na hollscoile. Tá an post laistigh den Scoil ilteangach, idirdhisciplíneach na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta agus beidh ról ag an iarratasóir i dteagasc tras-scoile freisin. Is ceapachán (thart ar) 22 mhí é seo a chlúdaíonn dualgais teagaisc fad is atá ball foirne as láthair óna cheapachán acadúil. Glacfaidh an t-iarrthóir rathúil dualgais i seachadadh, i measúnú agus i riaradh modúil ardchaighdeán teanga agus ábhair sna cláir fochéime Fraincise agus Frainciseora, agus tabharfaidh sé/sí faoi theagasc SLCL den sórt sin, lena n-áirítear an MA i Staidéar Teanga agus Íomhá, agus a leithéid de dhualgais riaracháin a shannfaidh an Ceann Scoile nó a hainmní. Tuarastal: €43,000 in aghaidh na bliana Dáta dúnta: 12:00 uair (am áitiúil na hÉireann) ar 11.07.2024 Ní mór iarratas a bheith istigh faoin am agus dáta atá sonraithe. Déanfar aon iarratas atá fós ar siúl ag an am dúnta 12:00 uair (Am Áitiúil na hÉireann) ar an dáta dúnta sonraithe a scriosadh go huathoibríoch ag an gcóras. Ní féidir le UCD glacadh le hiarratais dhéanacha. Níl cúnamh ag teastáil ó UCD ó Ghníomhaireachtaí Earcaíochta. Seolfar ar ais aon CV a chuir na Gníomhaireachtaí Earcaíochta isteach. Nóta: Is iad na huaireanta oibre do lucht acadúil na huaireanta oibre atá leagtha síos faoi Chomhaontuithe Seirbhíse Poiblí. Le haghaidh tuilleadh eolais féach an nasc seo: https://www.ucd.ie/hr/t4media/Academic Contract.pdf

Application Instructions

017459 - Teaching Fellow in French and Francophone Studies, UCD School of Languages, Cultures and Linguistics, Fixed-term post until 30 June 2026

Apply

Plus d'emplois en Irlande

Trouvez votre appartement en Irlande