job
Irlande, DublinIrlande, Dublin

University Vacancies Ireland

Date de publication 05.07.2024

3 a postulé

Lecturer/Assistant Prof in French, UCD Languages, Perm

Applications are invited for a Permanent post of a Lecturer/Assistant Professor in French and Francophone Studies within UCD School of Languages, Cultures and Linguistics. Preference may be given to applicants with expertise in French film, but the successful candidate's areas of research may be in any area of French and Francophone Studies. Applicants must have completed a PhD in French and Francophone Studies, have fluent or near-fluent competence in French, have an excellent track record in research commensurate with their career stage and must have experience of teaching French language and French culture/literature at university level. The post is within the multilingual, interdisciplinary School of Languages, Cultures and Linguistics and the candidate will also be involved in cross-School teaching. Lecturer / Assistant Professor (Above the Bar) Salary Scale: €62,233 - €98,548 per annum Appointment will be made on scale and in accordance with the Department of Finance guidelines Closing date: 12:00 noon (local Irish time) on the 27th of July 2024.Applications must be submitted by the closing date and time specified. Any applications which are still in progress at the closing time of 12:00 noon (Local Irish Time) on the specified closing date will be cancelled automatically by the system. UCD are unable to accept late applications. UCD do not require assistance from Recruitment Agencies. Any CV's submitted by Recruitment Agencies will be returned. Note: Hours of work for academic staff are those as prescribed under Public Service Agreements. For further information please follow link below:https://www.ucd.ie/hr/t4media/Academic Contract.pdf

Prior to application, further information (including application procedure) should be obtained from the Work at UCD website: https://www.ucd.ie/workatucd/jobs/

Tugtar cuireadh d'iarratais ar a Post Buan post a Léachtóir/Ollamh Cúnta i Léann na Fraincise agus na Frainciseora laistigh de Scoil na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta UCD. Is féidir tosaíocht a thabhairt d'iarratasóirí a bhfuil saineolas acu ar scannán Fraincise, ach d'fhéadfadh go mbeadh réimsí taighde an iarrthóra rathúil in aon réimse den Léann Fraincise agus Frainciseora. Ní mór d'iarratasóirí PhD a bheith déanta acu sa Léann Fraincise agus Frainciseora, inniúlacht líofa a bheith acu sa Fhraincis, cuntas teiste den scoth a bheith acu i dtaighde atá ar comhréir lena ngairm bheatha agus ní mór taithí a bheith acu a bheith ag múineadh teanga na Fraincise agus cultúr/litríocht na Fraincise ag leibhéal na hollscoile. Tá an post laistigh den Scoil ilteangach, idirdhisciplíneach na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta agus beidh ról ag an iarratasóir i dteagasc tras-scoile freisin. Léachtóir/Ollamh Cúnta ar Scála Tuarastail (Os Cionn an Bharra): €62,233 - €98,548Déanfar an ceapachán ar scála agus de réir threoirlínte na Roinne Airgeadais. Dáta dúnta: 12:00 uair (am áitiúil na hÉireann) ar 27.07.2024 Ní mór iarratas a bheith istigh faoin am agus dáta atá sonraithe. Déanfar aon iarratas atá fós ar siúl ag an am dúnta 17:00 uair (Am Áitiúil na hÉireann) ar an dáta dúnta sonraithe a scriosadh go huathoibríoch ag an gcóras. Ní féidir le UCD glacadh le hiarratais dhéanacha. Níl cúnamh ag teastáil ó UCD ó Ghníomhaireachtaí Earcaíochta. Seolfar ar ais aon CV a chuir na Gníomhaireachtaí Earcaíochta isteach. Nóta: Is iad na huaireanta oibre do lucht acadúil na huaireanta oibre atá leagtha síos faoi Chomhaontuithe Seirbhíse Poiblí. Le haghaidh tuilleadh eolais féach an nasc seo: https://www.ucd.ie/hr/t4media/Academic Contract.pdf

Apply

Plus d'emplois en Irlande

Trouvez votre appartement en Irlande